Hallitus

EMOn hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 10 varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kolmasosa hallituksen jäsenistä on paikallisten yritysten tai yhdistysten edustajia, kolmasosa julkisen tahon edustajia ja kolmasosa näistä riippumattomia paikallisia asukkaita.

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen keväisin järjestettävässä vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja vuosittain puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. EMOn puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

 

EMOn hallitus v. 2016-2017

EMO HALLITUS VARSINAISET JÄSENET   EMO HALLITUS VARAJÄSENET  
Nimi taustaryhmä Kunta Nimi taustaryhmä Kunta
Timo Silvan puh.joht. julkinen taho Hausjärvi      
Mika Ågren  vpj. yritykset/yhteisöt Hausjärvi Hannu Mäkelä yritykset/yhteisöt Hausjärvi
Anneli Karlsson maas. asukkaat Vantaa Timo Juurikkala julkinen taho Vantaa
Heidi Tarhonen yritykset/yhteisöt Nurmijärvi Valo Aatrokoski yritykset/yhteisöt Nurmijärvi
Markku Nieminen maas. asukaat Hyvinkää Anneli Kailokari maas. asukkaat Loppi
Ria Laurila maas. asukkaat Riihimäki Hilkka Karimo yritykset/yhteisöt Espoo
Jonna Törö maas. asukkaat Loppi Marja Ukkola maas.asukkaat Loppi
Sanna Maula maas. asukkaat Tuusula Eero Mattila yritykset/yhteisöt Tuusula
Seppo Pietarinen julkinen taho Nurmijärvi Anita Pihala julkinen taho Nurmijärvi
Markku Tatti yritykset/yhteisöt Vantaa Jouko Aalto yritykset/yhteisöt Tuusula
Jari-Heikki Laitinen julkinen taho Hyvinkää Jari Oksa yritykset/yhteisöt Nurmijärvi