Hanketoiminta hyvässä vauhdissa

maalis 5, 2018

Rahoituspäätöksen on vuoden 2017 loppuun mennessä saanut yhteensä 48 hanketta, jos toimintarahapäätöstä ei huomioida. Kokonaismäärässä on mukana myös alueiden väliset hankkeet, joissa EMO on osa- tai päärahoittaja.

Julkista tukea EMOn hankkeisiin on sidottu kaikkiaan n. 2,1 miljoonaa euroa ja hankkeiden toteuttajien omaa rahoitusta n. 1,5 miljoona euroa.

 

Hakemustyyppi

Hankkeiden lkm

Haettu julkinen tuki

Myönnetty julkinen tuki

Haettu kokonaisrahoitus

Myönnetty kokonaisrahoitus

1 Yritystuki

13

281 234

211 495

1 227 323

1 100 162

25 Toimintaraha

1

501 875

501 875

501 875

501 875

26 Kehittämishanke

35

1 548 941,00

1 399 655

2 107 187

2 056 546

Yhteensä:

49

2 332 050

2 113 025

3 836 385

3 658 583

 

Rahoituspäätöksen saaneet hankkeet toteuttavat hyvin EMOn strategiaa, hankkeita on strategian kaikista painopisteistä. Hankkeisiin sidottuja rahamääriä tarkasteltaessa huomataan, että painopisteeseen Sosiaalinen pääoma on sidottu eniten julkista tukea. Tähän painopisteeseen sisältyvät mm. kylätaloremontit, jotka ovat usein rahallisesti merkittäviä.  Myös yrittäjyyshankkeisiin on sidottu paljon julkista tukea, julkisen tuen määrää nostaa muutama suuri yrittäjyyttä edistävä yleishyödyllinen hanke. Varsinaisia yritystukia on myönnetty yhtensä n. 211 000 euroa. 

 


Takaisin