EMO viimeisin rahoituspäätös; Virtavesien Hoitoyhdistys Virho ry jatkaa koskikunnostuksia

touko 10, 2019

Virtavesien Hoitoyhdistys VirHo ry jatkaa Vantaanjoen ja Uskelanjoen vesistöjen koskikunnostuksia. Kunnostuksia laajennetaan uusiin sivujokiin ja koskiin. Hankkeessa rakennetaan jokien koskiosuuksille uusia kutusorakoita, seurataan toimenpiteiden onnitumista mm. koekalastuksilla sekä tiedotetaan hankkeen tuloksista. Hanke on alueidenvälinen ja sitä toteutetaan Leader- EMOn alueen lisäksi myös Leader-Ykkösakselin alueella.

Hankkeen kokonaiskustannus on 119 650 euroa ja sille on myönnetty julkista tukea 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kustannuksista puolet kohdistuu Leader-Ykkösakselin alueelle ja Leader-Ykkösakseli osallistuu hankkeen rahoittamiseen 50 %:n rahoitusosuudella.


Takaisin