12/31/19

Vuoden 2020 hankeaikatauluja


Kirjoittaja: emory

Teemahankkeen alahankkeiden haku jatkuu 15.1.2020 saakka. Tarkemmat ohjeet hakuun liittyen nettisivuilla https://emory.fi/index.php?page=yhdistysten-pienet-investoinnit  Rahoitettavien alahankkeiden valinta tehdään helmikuussa 2020.

Varsinaisten Leader-hankkeiden osalta EMO siirtyy eräkäsittelyyn ja järjestää erillisen hankehaun, joka päättyy 31.3.2020. Rahoitettavat hankkeet valitaan määräpäivään mennessä toimitetuista hakemuksista. Leader-hakemukset jätetään normaaliin tapaan sähköisinä Hyrrä-järjestelmän kautta. Koska nykyinen ohjelmakausi on päättymässä, on vuodelle 2020 käytettävissä hankkeiden rahoitukseen selvästi aiempia vuosia vähemmän rahoitusta, enää n. 200 000 euroa. Käytännössä maaliskuun lopussa päättyvä haku alkaa olla viimeinen mahdollisuus saada hankkeille Leader-tukea.

Uuden ohjelmakauden valmistelu käynnistyy heti vuoden 2020 alussa strategiatyön käynnistyessä. Strategian valmisteluun toivotaan mahdollisimman laajaa osanottoa tulevan ohjelmakauden Leader-toiminnan varmistamiseksi. Tulevan ohjelmakauden rahoituksia ei parhaassa tapauksessakaan kuitenkaan saada vuoden 2020 aikana käyttöön, joten v. 2020 on käytettävissä vain em. n. 200 000 €:n rahoitus hankkeisiin.

 

Leader-EMO toivottaa kaikille Hyvää Uutta Vuotta 2020


Takaisin