01/12/21

Etsitään toimijoita perinnebiotooppien, lintuvesien ja metsäisten elinympäristöjen kunnostuksiin


Kirjoittaja: emory

Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma käynnistyi keväällä 2020. Ohjelman kohteina ovat mm. perinnebiotoopit eli perinteisen karjatalouden pitkän ajan kuluessa muovaamat niityt, hakamaat ja metsälaitumet, sekä lintuvedet ja metsäiset elinympäristöt. Nyt Hämeen ELY-keskus etsii toimijoita toteuttamaan kohteiden kunnostustoimenpiteitä.

Hämeen ELY-keskus etsii toimijoita 

  • Toteuttamaan perinnebiotooppien kunnostus- tai hoitotoimia, kuten puuston tai pensaikon raivausta, aitojen pystyttämistä, niittoa tai laidunnusta. Kohteet vaihtelevat pienistä kalliokedoista kosteisiin rantaniittyihin.  
  • Vuokraamaan ja ylläpitämään arvokkaita perinnebiotooppeja laiduntamalla ympäristösopimuksen mukaisin ehdoin. 
  • Kunnostamaan metsäisiä kohteita. Metsäisillä kohteilla tehdään hoitotoimina kuusivaltaisen puuston harvennuksia sekä taimikoiden raivauksia.  
  • Kunnostamaan lintuvesiä. Lintuvesien hoitotoimia ovat mm. rantaniittyjen niitto, ruoppaus ja juurakon äestys 

Hämeen ELY-keskus ottaa mielellään vastaan alustavia ilmoittautumisia toimijoilta koko Etelä-Suomen alueelta. Kunnostus- ja hoitotöitä tultaneen hankkimaan sekä kilpailutuksen kautta että ilman kilpailutusta.

Tarkemmat tiedot ELY-keskuksen sivuilla 


Takaisin