10/22/19

TULOSSA; Teemahankkeella tukea yhdistysten pieniin investointeihin


Kirjoittaja: emory

Leader-EMO on käynnistämässä teemahankkeen, jolla tuetaan maaseudulla toimivien yhdistysten pieniä, toimintaa kehittäviä investointeja. Yhdistysten pienet investoinnit2 –hankkeella tullaan rahoittamaan 500-10 000 euron suuruisia hankkeita, joilla parannetaan kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä, harrastustoimintaa ja ympäristön laatua.  Tukea investoinneille myönnetään maksimissaan 60 %. Hankkeiden omarahoituksessa ei voida hyödyntää talkoota, hankkeen toteuttajan yksityisen rahoitus voi muodostua vain hakijan omasta rahasta.

Tuettavat investoinnit eivät voi sisältää rakentamista, vaan niiden tulee olla kone- ja laitehankintoja, kiinteitä kalusteita tms., jotka eivät edellytä kokoamista tai paikalleen asentamisesta merkittävämpiä töitä.    Tuettavia investointeja voivat olla mm. kylätalojen ja harrastustilojen toimivuutta ja käytettävyyttä lisäävät kone- ja laitehankinnat, harrastusyhdistysten toimintaa kehittävät pienet investoinnit, yhteiskäyttöön tulevat harrastusvälineet jne. Tällaisia voivat olla mm; ilmalämpöpumput, yhteiskäyttötilojen audiovisuaaliset laitteet, uusien harrastusmuotojen tarvitsemat harrastusvälineet, kalusteet jne.

Teemahankkeiden toimenpiteitä voivat hakea erilaiset  rekisteröidyt yhdistykset, järjestöt, säätiöt, seurat, jne. (ei kunta). Hakijoilla tulee olla vakiintunutta toimintaa useamman vuoden ajalta ja riittävän laaja jäsenistö osoittamaan toiminnan merkittävyyden.

Hankehaku tullaan käynnistämään lähiaikoina, viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Alahankkeiden hakuaika päättyy 31.12.2019 ja toteutusaika vuoden 2020 lopussa. Tarkemmat ohjeet, hakuasiakirjat jne. tulevat löytymään Leader-EMOn nettisivuilta alahankkeiden haun käynnistyttyä. Haun käynnistymisestä ilmoitetaan EMOn nettisivujen lisäksi EMOn Facebook-sivuilla.

 

Lisätietoja käynnistyvästä teemahankkeesta:

toiminnanjohtaja Esko Pietari,  emo (at) emory.fi


Takaisin