02/14/22

EMOn viimeisin rahoituspäätös; Lopen Salonkylän kyläyhdistys ry kunnostaa kylätaloa


Kirjoittaja: emory

Lopen Salonkylän kyläyhdistys ry kunnostaa Lopen Salonkylässä olevaa kylätaloaan. Hankkeessa kunnostetaan rakennuksen ulkoseinää vaihtamalla lahoja hirsiä, uusimalla ulkoverhousta ja maalamalla seinä. Lisäksi kylätalolle hankitaan rikkivedyn poistolaitteisto parantamaan porakaivosta saatavan veden laatua. Hanke parantaa talon toimivuutta ja lisää sen käyttöä kylän yhteiseen toimintaan ja muiden toimijoiden tilaisuuksiin.

Hankkeen kokonaiskustannus on 12 490 euroa ja siihen on myönnetty julkista tukea 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista, yhteensä 7 494 euroa.


Takaisin