10/29/19

Teemahankkeen alahankkeiden haku käynnistynyt


Kirjoittaja: emory

EMO on käynnistänyt teemahankkeen alahankkeiden haun. Teemahankkeella tuetaan EMOn maaseutualueella toimivien yhdistysten pieniä kone-, laite- ja välineinvestointeja. Hankkeiden koko voi olla 500-10 000 €. Hankkeet eivät voi sisältää rakentamista, hankittavien koneiden asennuskustannukset ovat kuitenkin tukikelpoisia.

Alahankeiden haku päättyy 31.12.2019, hankkeilla on toteutusaikaa 31.12.2020 saakka. Teemahankkeiden toimenpiteitä voivat hakea erilaiset  rekisteröidyt yhdistykset, järjestöt, säätiöt, seurat, jne.

Alahankkeelle myönnetään 60 %:n Leader-tuki. Hakijan yksityistä rahoitusosuutta tulee olla 40 % kokonaisrahoituksesta. Yksityinen rahoitus voi muodostua vain hakijan omasta rahasta, vastikkeetonta työtä (talkoota), materiaalilahjoituksia yms. luontaissuorituksia ei hyväksytä hakijan omaan rahoitusosuuteen.  

Teemahankkeen tarkemmat ohjeet, hakuasiakirjat ja lisästiedot https://emory.fi/index.php?page=yhdistysten-pienet-investoinnit


Takaisin