11/22/22

EMOn viimeisin rahoituspäätös; Hausjärven Reserviläiset ry parantaa ampumaradan meluntorjuntaa


Kirjoittaja: emory

Hausjärven reserviläiset ry parantaa Hausjärven kirkonkylässä sijaitsevan ampumaratansa meluntorjuntaa ja pienentää radan ympäristökuormitusta. Kupparilampi 2020 osa-2 -hankkeessa jatketaan aiemmassa hankkeessa aloitettua radan kehittämistä. Jo toteutetussa hankkeessa teetettiin laadukkaat suunnitelmat meluvaikutuksen minimoimiseksi. Näiden suunnitelmien ja ELY-keskuksen hyväksymän erityisen meluselvityksen pohjalta hankkeen viimeisessä vaiheessa rakennetaan kivääriradan meluntorjuntaa varten parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukainen C-tyypin ampumakatos joka vaimentaa aseen suupamauksen mahdollisimman tehokkaasti. Nyt tehtävillä toimenpiteillä kehitetään ampumaradan ympäristönsuojausta, minimoidaan ympäristövaikutuksia ja turvataan näin Kupparilammen ampumaradan toiminnan jatkuminen.

Hankkeen kustannusarvio on 23 633 € ja siihen on myönnetty julkista tukea 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista, eli yhteensä 14 179,80 euroa.

 https://hausjarven-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/


Takaisin