01/27/23

Leader-EMOn toiminta jatkuu v. 2023-27


Kirjoittaja: emory

Leader-EMOn toiminta jatkuu, maa ja metsätalousministeriö on hyväksynyt EMOn Leader-ryhmäksi vuosiksi 2023-27. MMM on 26.1.2023 tekemässään päätöksessä hyväksynyt Manner-Suomeen 52 Leader-ryhmää ja päättänyt niiden rahoituskehyksistä. Leader-EMOlle on hankkeisiin myönnetty rahoitusta yhteensä 2 miljoonaa euroa alkavalle viisivuotiskaudelle. Rahoituksen tasossa ei ole suuria muutoksia päättyneeseen ohjelmakauteen verrattuna ja rahoitettavien hankkeiden valinnassa joudutaan jatkossakin tekemään karsintaa.

Vaikka Leader-ryhmien valinta onkin nyt tehty, hankehaut eivät ole vielä käynnissä. Leader-toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja tarkempi ohjeistus on vielä osin kesken ja ennen sitä ei voida käynnistää hankehakuja. Haut käynnistynevät kevään aikana 2023 aikana.

Jatkossakin Leader-rahoitusta tullaan myöntämään sekä yleishyödyllisille toimijoille että yrityksille, käyttöön tulee myös joitain uusia tukimuotoja. Tarkempia tietoja tullaan lisäämään EMO facebook- ja nettisivuille ohjeistuksen tarkennuttua , kannattaa seurata EMOn facebook- ja nettisivuja ja kysyä aktiivisesti lisätietoja.


Takaisin