Kriteerit

YLEISHYÖDYLLISTEN HANKKEIDEN KRITEERIT

Kriteerien käytön periaatteet

Jokaisesta hankehakemuksesta arvioidaan kuinka hyvin ne täyttävät EMOn valintakriteerit. Kriteereillä arvioidaan kuinka hyvin hanke täyttää EMOn stratgian tavoitteet, Leader-hankkeille asetetut vaatimukset, mitkä ovat sen tulokset ja vaikuttavuus jne.

EMOn valintakriteerit muodostuvat kolmesta eri tyypistä:
1.    Pakolliset kriteerit
2.    Yleiset kriteerit
3.    Erityiset kriteerit

Pakollisilla kriteereillä arvioidaan kuinka hyvin hakemus täyttää EMO strategian tavoitteita, Leader-ohjelman ja säädösten vaatimukset jne. Tullakseen hyväksytyksi, hankeen on täytettävä pakolliset kriteerit.

Yleisillä kriteereillä arvioidaan kuinka hyvin hanke täyttää EMOn strategian keskeisimmät tavoitteet. Hakemus voi saada kustakin arvioitavasta kohdasta 0-3 pistettä. Arviointiasteikko 0 = ei vaikutusta, 1 = vähäiset vaikutukset, 2 = kohtalaiset vaikutukset, 3 = merkittävät vaikutukset. Mitä paremmin hanke ne täyttää, sitä suuremman pistemäärän se saa yleisistä valintakriteereistä.

Erityisillä kriteereillä arvioidaan kuinka hyvin hakemus täyttää erityisen tärkeiksi kehittämiskohteiksi määritellyt strategian tavoitteet. Hankkeen ei ole pakko toteuttaa erityisiä kriteerejä tullakseen hyväksytyksi, mutta niiden täyttämisestä saa maksimissaan 1 lisäpisteen/kriteeri.  Erityiset kriteerit arvioidaan asteikolla 0 = ei vaikutuksia, 1 = vaikutuksia.

Käytössä olevat valintakriteerit

YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET

Pakolliset kriteerit

Pakolliset kriteerit on kaikkien yleishyödyllisten hankkeiden täytettävä. Pakolliset kriteerit arvioidaan asteikolla 0 = ei täytä, 1 = täyttää. Hankkeiden arvioinnissa käytettävät pakolliset kriteerit:
•    hanke on EMOn strategian mukainen ja toteuttaa strategian teemoja ja tavoitteita
•    hanke hyödyttää maaseutuväestöä
•    hanke on paikallisista tarpeista lähtevä
•    hanke on realistinen: taloudellinen ja sisällöllinen realistisuus
•    hanke on kustannustehokas
•    hanke ei syrjäytä olemassaolevaa toimintaa

Yleiset kriteerit:

Yleisillä kriteereillä arvioidaan ohjelman keskeisimpien tavoitteiden toteutumista. Hanke voi saada jokaisesta kriteeristä 0-3 pistettä. Arviointiasteikko 0=ei vaikutusta, 1 = vähäiset vaikutukset, 2 = kohtalaiset vaikutukset, 3 = merkittävät vaikutukset.  Hankkeiden arvioinnissa käytettävät yleiset kriteerit:

•    uutuusarvo: hanke luo uusia menetelmiä, tuotteita tai palveluita tai hankkeessa tehdään asioita uudella tavalla
•    täydentävyys: hanke täydentää muita hankkeita, palveluita tms.
•    jatkuvuus: hankkeen tulokset ovat pysyviä, toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä
•    positiiviset ympäristövaikutukset: hanke parantaa ympäristön tilaa, lisää ympäristötietoisuutta, parantaa energiatehokkuutta, lisää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä jne.
•    asukkaiden osallistuminen ja sitoutuminen: asukkaat osallistuvat hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen
•    yhteistyö: hanke lisää asukkaiden, yhdistysten tai yritysten yhteistyötä ja verkottumista ja/tai vuorovaikutusta kuntien kanssa
•    nuorisovaikutukset: hanke kohdistuu nuorisoon
•    investoinnit lisäävät ja monipuolistavat toimintaa

Erityiset kriteerit:

Erityisillä kriteereillä arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta nuorisoon, monikulttuurisuuden toteutumista ja hankkeen toteutuksen laajapohjaisuutta. Hankkeen ei ole pakko totuttaa erityisiä kriteerejä tullakseen hyväksytyksi, mutta niiden täyttämisestä saa maksimissaan 1 lisäpisteen/kriteeri.  Erityiset kriteerit arvioidaan asteikolla 0 = ei  vaikutuksia, 1 = vaikutuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytettävät erityiset kriteerit:  

•    monikulttuurisuus, toimenpiteet edistävät maahanmuuttajien kotiutumista yhteisöön tai kantaväestön tietoisuutta muista kulttuureista
•    nuorisohanke, hankkeen toteuttajina alle 35-vuotiaat
•    talkoon käyttö, hankkeessa runsaasti talkoolaisia ja talkootyötä
•    sopimuksellisuuden edistäminen
•    yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen

KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN KRITEERIT

Pakolliset kriteerit:

Pakolliset kriteerit on kaikkien yleishyödyllisten hankkeiden täytettävä. Pakolliset kriteerit arvioidaan asteikolla 0 = ei täytä, 1 = täyttää. Hankkeiden arvioinnissa käytettävät pakolliset kriteerit:
•    hanke on EMOn strategian mukainen ja toteuttaa strategian teemoja ja tavoitteita
•    hanke hyödyttää maaseutuväestöä
•    hanke on paikallisista tarpeista lähtevä
•    hanke on realistinen: taloudellinen ja sisällöllinen realistisuus
•    hanke on kustannustehokas
•    hanke ei syrjäytä olemassaolevaa toimintaa
•    hanke on aidosti kansainvälinen; siihen osallistuu vähintään yksi kansainvälinen kumppani

Yleiset kriteerit:

Yleisillä kriteereillä arvioidaan ohjelman keskeisimpien tavoitteiden ja kansainvälisyyden toteutumista. Hanke voi saada jokaisesta kriteeristä 0-3 pistettä. Arviointiasteikko 0 = ei vaikutusta, 1 = vähäiset vaikutukset, 2 = kohtalaiset vaikutukset, 3 = merkittävät vaikutukset.  Hankkeiden arvioinnissa käytettävät yleiset kriteerit:

•    uutuusarvo: hanke luo uusia menetelmiä, tuotteita tai palveluita tai hankkeessa tehdään asioita uudella tavalla
•    täydentävyys: hanke täydentää muita hankkeita, palveluita tms.
•    jatkuvuus: hankkeen tulokset ovat pysyviä, toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä
•    asukkaiden osallistuminen ja sitoutuminen: asukkaat osallistuvat hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen
•    nuorisovaikutukset: hanke kohdistuu nuorisoon
•    hanke luo uusia kansainvälisiä yhteistyöverkostoja
•    hanke lisää eri kulttuurien tuntemusta


Erityiset kriteerit:

Erityisillä kriteereillä arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta nuorisoon, hankkeen toteutuksen laajapohjaisuutta ja tulosten siirrettävyyttä. Hankkeen ei ole pakko toteuttaa erityisiä kriteerejä tullakseen hyväksytyksi, mutta niiden täyttämisestä saa maksimissaan 1 lisäpisteen/kriteeri.  Erityiset kriteerit arvioidaan asteikolla 0 = ei  vaikutuksia, 1 = vaikutuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytettävät erityiset kriteerit:  

•    nuorisohanke, hankkeen toteuttajina alle 35-vuotiaat
•    hanke on kansainväliseltä toteutukseltaan  laaja, siihen osallistuu huomattava määrä maaseudun asukkaita
•    hankkeessa tuotetaan EMOn ohjelma-alueelle siirrettävissä olevia menetelmiä, malleja, toimintatapoja jne.