Ohjeet

Tuen edellytykset

Leader-ohjelman kautta myönnettävä yritystuki on tarkoitettu maaseutualeella aloittavien tai toimivien yritysten toiminnan kehittämiseen, laajentamiseen ja investointeihin.  Tuettavan toimenpiteen tule lisätä tai laajentaa yrityksen toimintaa, liikevaihtoa tai toimintaedellytyksiä.

EMOn kautta Leader-yritystukea voivat hakea Espoon, Hausjärven, Hyvinkään, Lopen, Nurmijärven, Riihimäen, Tuusulan ja Vantaan maaseutualeilla toimivat yritykset.   Tukea voidaan hakea myös ELY-keskuksesta, riippuen yrityksen koosta, toimenpiteiden kustannuksista ja yrityksen sijainnista. Rahoitustaho kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä.

Yritystuella rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on tullut vireille.

Hakemuksen vireilletulo edellyttää vähintään seuraavia tietoja tallennettuna Hyrrä-verkkopalveluun:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide
 • toimenpiteen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • liiketoimintasuunnitelma
 • investointia haettaessa investointisuunnitelma

Hakemukset Hyrrään

Uudet Leader-hankkeet ja mikroyritysten tuet haetaan jatkossa sähköisesti. Maaseutuohjelman valtakunnallinen HYRRÄ toimii kaikkien hanke- ja yritystukien asiointikanavana. Hakijat voivat valmistella ja jättää hakemuksensa vireille HYRRÄssä, myös makatushakmukset jätetään tätä kautta. HYRRÄän voi tutustua netissä jo nyt.

HYRRÄn käyttöön liittyviä ohjeita ja oppaita on nähtävillä Ruokaviraston sivuilla  http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/Sivut/hyrra.aspx

Hyrrän käyttöön tarvitaan Suomi.fi-valtuuutus, johon voi tutustua osoitteessa https://www.suomi.fi/etusivu/

 

Yritystuen edellytyksiä

Yritysten tulee toimia maaseutualeella, Espoossa, Hyvinkäällä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Vantaalla kaupunkialueet on rajattu tuen ulkopuolelle. Kaupunkialuerajauksia pääset tarkastelemaan tästä (linkki karttoihin). Jos yrityksen kotipaikka on kaupunkialueella, mutta tuki kohdistuu maaseutualueella olevaan toimipisteeseen, tuki saattaa olla mahdollinen. Näissä tapauksissa sekä silloin, jos yrityksesi tai sen toimipaikka sijaitsee tukialueen rajalla, asia kannattaa varmistaa ottamalla yhteyttä EMOon.

Yritystuki ei saa aiheuttaa kilpailun vääristymistä.

Tuettavan toimenpiteen tulee olla yrityksen toimintaa laajentava, liikevaihtoa kasvattava tai uuden teknologian käyttöönottoa sisältävä

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa EMOn  kehittämisstrategiaan (linkki strategiaan) sekä täyttää EMOn valintakriteerit.

Yritystuki on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritystuen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus. Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

 

Kuka voi hakea Leader-yritystukea?

 • Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 10 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille yritysmuodosta riippumatta
 • Yrityksen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. €
 • Yritys sijaitsee tukikelpoisella alueella, kaupunkialuerajaukset Espoossa, Hyvinkäällä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Vantaalla
 • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • Yrityksellä on kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito
 • Tuettava toiminta antaa pääasiallisen toimeentulon ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle
 • Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias, yläikärajaa ei ole
 • Määräysvalta yrityksessä tukikelpoisilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään