OHJEITA ALAHANKKEIDEN TOTEUTUKSEEN

 

Yleistä

Teemahankkeella kerätään pieniä hankkeita yhdeksi kokonaisuudeksi, joista tehdään yksi hankepäätös. Teemahankkeen kokonaistoteutuksesta vastaa Leader-EMO ja teemahankkeeseen osallistuvat alahankkeet toteuttavat omia toimenpiteitään EMOn kanssa laaditun keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Teemahankkeeseen sisältyvät alahankkeet toteuttavat omia toimenpiteitään oman aikataulunsa mukaisesti, mutta maksatukset, raportoinnit ja muut hallinnolliset toimet tehdään kootusti. Alahankkeiden maksatuksia haetaan yhtaikaa ja Leader-EMO kokoaa niistä yhden maksatushakemuksen. Yhteisen maksatushakemuksen valmistuttua ja Hämeen ELY-keskuksen tehtyä maksupäätöksen voidaan alahankeille kuuluva tuki maksaa niille.  Siksi onkin tärkeää, että jokainen alahanke noudattaa yhteisiä aikatauluja, sillä yhdenkin alahankkeen aiheuttama viivästyminen estää kaikkien muidenkin alahankkeiden maksatuksen.

Jos alahankkeessa on tarvetta tehdä muutoksia hyväksyttyyn suunnitelmaan, tulee muutoksista olla yhteydessä Leader-EMOn ennen niiden tekemistä. Tuen määrää tai tuki-% ei voida kuitenkaan muuttaa.

Tarkemmat ohjeet hankkeen toteutukseen löytyvät täältä 

Maksatushakemus löytyy täältä