Pääperiaatteet

Tässä kerrotaan Vipinää kylille -teemahankkeen pääperiaatteet tiivistetysti. Ennen hakemuksen laatimista lue tarkemmat ohjeet rahoitettavien hankkeiden ehdoista ja hakemuksen vaatimuksista. Yksilöidyt ohjeet löytyvät täältä.

 

Hankkeille asetettavat tavoitteet

Paikallistasolla hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia, parantaa ja monipuolistaa olemassa olevaa tarjontaa. Välillisesti hankkeilla parannetaan maaseudun asumisviihtyvyyttä ja vetovoimaa, tehostetaan ja lisätään harrastus- ja virkistyspaikkojen käyttöä sekä parannetaan ja monipuolistetaan maaseudulla toimivien yhdistysten toimintaa. 

 

Hakija

Teemahankkeiden toimenpiteitä voivat hakea erilaiset yhdistykset (kyläyhdistykset, harrastusseurat, nuorisoseurat jne.), järjestöt, säätiöt, seurat, jne (ei kunta). Haettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä, ei pienen piirin/seuran/yrittäjän toimintaa. Hakijalla tulee olla toimintaa useamman vuoden ajalta ja riittävän laaja jäsenistö. Erityisesti Leader-toimintaan aiemmin osallistumattomat uudet hankehakijat ovat toivottavia. Aiemmin tukea hakeneita ei kuitenkaan suljeta pois. Hakijan toimipaikka voi sijaita kaupunkialueella, kunhan toiminta kohdistuu maaseutualueelle.

 

Rahoitettavien hankkeiden koko

Hankkeet voivat olla kooltaan 750-10 000 euroa. Hankkeet eivät voi sisältää talkoota tai muita luontaissuorituksia

 

Hakeminen

Hakuaika 15.07.-30.09.2021. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hankkeita haetaan virallisella lomakkeella Lnro 3325B tarvittavine liitteineen. Hakemuslomake toimitetaan Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:lle, Eteläinen Asemakatu 4 A, 11130 Riihimäki.

 

Tuki ja omarahoitus

Hyväksyttäville hankkeille myönnetään julkista tukea korkeintaan 60 %, hakijan omarahoitusosuus on vähintään 40 %. rahoitus voi muodostua vain hakijan omasta rahasta, vastikkeetonta työtä (talkoota), materiaalilahjoituksia yms. luontaissuorituksia ei hyväksytä hakijan omaan rahoitusosuuteen. 

 

Tuen maksaminen

Leader-tuki maksetaan hakijalle aina jälkikäteen maksatushakemuksella kuitteja vastaan. Hakijan tulee maksaa investointi ensin itse. Maksua haetaan kootusti hankepäätöksen jälkeen tulevien ohjeiden mukaisesti. Hankkeille ei makseta ennakkoa.

 

Valintakriteerit

Hankkeiden tulee kohdistua maaseudun asukkaisiin ja investoinnilla pitää olla maaseudun harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia parantava ja yhdistyksen toimintaa kehittävä vaikutus. Korvausinvestointeja ei rahoiteta. Hakemusten valinnassa käytetään erillisiä kriteerejä.

 

Hyväksyttävät kustannukset

Teemahankkeella tuetaan vain kone- ja laitehankintoja, välineitä yms. kiinteitä esineitä. Varsinaista rakentamista sisältäviä  tai  viranomasilupia edellyttäviä hankkeita ei hyväksytä. Hankkeet voivat sisältää koneiden ja laitteiden asentamiseen ja käyttöönottoon sekä tilojen varustamiseen liittyviä välttämättömiä työkustannuksia. Teemahankkeen investointitoimenpiteiden hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi:

  • kone-, laite- ja välinehankinnat
  • ostopalvelut (esimerkiksi sähköasentaja)
  • kalustohankinnat
  • asennus- ja pystytyskulut
  • kirjanpitokustannukset hankkeen osalta 

 

Toteutusaika ja kesto

Rahoitettavilla hankkeilla on toteutusaikaa 31.12.2022 saakka.

Hankittavien koneiden ja kalusteiden/laitteiden tulee olla sellaisia, joiden oletettu käyttöikä on 5 vuotta. Käyttötavarat tai käytetyt koneet ja laitteet eivät ole tukikelpoisia. Tuettavien investointien tulee olla hankkeen toteuttajan omistuksessa hankkeen päätyttyä eikä niitä saa myydä tai luovuttaa muiden omistukseen ennen kuin säädösten mukainen säilytysvelvollisuus päättyy.

Investointia eikä hankintapäätöstä saa tehdä ennen hakemuksen jättämistä.