Pääperiaatteet

Tässä kerrotaan temahankkeen pääperiaatteet tiivistetysti. Ennen hakemuksen laatimista lue tarkemmat ohjeet rahoitettavien hankkeiden ehdoista ja hakemuksen vaatimuksista. Yksilöidyt ohjeet löytyvät täältä.

 

Hankkeille asetettavat tavoitteet

Paikallistasolla hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parantaa asumisviihtyvyyttä, tehostaa yhteisessä käytössä olevien kokoontumistilojen käyttöä ja parantaa maaseudulla toimivien yhdistysten toimintaedellytyksiä. 

 

Hakija

Teemahankkeiden toimenpiteitä voivat hakea erilaiset yhdistykset (kyläyhdistykset, harrastusseurat, nuorisoseurat jne.), järjestöt, säätiöt, seurat, jne (ei kunta). Haettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä, ei pienen piirin/seuran/yrittäjän toimintaa. Hakijalla tulee olla toimintaa useamman vuoden ajalta ja riittävän laaja jäsenistö. Erityisesti Leader-toimintaan aiemmin osallistumattomat uudet hankehakijat ovat toivottavia. Aiemmin tukea hakeneita ei kuitenkaan suljeta pois. Hakijan toimipaikka voi sijaita kaupunkialueella, kunhan toiminta kohdistuu maaseutualueelle.

 

Rahoitettavien hankkeiden koko

Hankkeet voivat olla kooltaan 500-10 000 euroa. Hankkeet eivät voi sisältää talkoota tai muita luontaissuorituksia

 

Hakeminen

Hakuaika 28.10.-15.1.2020. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hankkeita haetaan virallisella lomakkeella Lnro 3325B tarvittavine liitteineen. Hakemuslomake toimitetaan Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:lle, Eteläinen Asemakatu 4 A, 11130 Riihimäki.

 

Tuki ja omarahoitus

Hyväksyttäville hankkeille myönnetään julkista tukra korkeintaan 60 %, hakijan omarahoitusosuus on vähintään 40 %. rahoitus voi muodostua vain hakijan omasta rahasta, vastikkeetonta työtä (talkoota), materiaalilahjoituksia yms. luontaissuorituksia ei hyväksytä hakijan omaan rahoitusosuuteen. 

 

Tuen maksaminen

Leader-tuki maksetaan hakijalle aina jälkikäteen kuitteja vastaan. Hakijan tulee maksaa investointi ensin itse. Maksua haetaan kootusti hankepäätöksen jälkeen tulevien ohjeiden mukaisesti. Hankkeille ei makseta ennakkoa.

 

Valintakriteerit

Hankkeiden tulee kohdistua maaseudun asukkaisiin ja investoinnilla pitää olla yhdistyksen toimintaa kehitävä. Korvausinvestointeja ei rahoiteta. Hakemusten valinnassa käytetään erillisiä kriteerejä.

 

Hyväksyttävät kustannukset

Teemahankkeella tuetaan vain kone- ja laitehankintoja, välineitä yms. kiinteitä esineitä. Rakentamista sisältäviä  hankkeita ei hyväksytä. Hankkeet voivat sisältää koneiden ja laitteiden asentamiseen liittyviä, koneiden ja laitteiden käyttöönottoon välttämättömiä työkustannuksia. Teemahankkeen investointitoimenpiteiden hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi:

  • kone- ja laitehankinnat
  • ostopalvelut (esimerkiksi sähköasentaja)
  • väline- ja laitehankinnat
  • kirjanpitokustannukset hankkeen osalta 

 

Toteutusaika ja kesto

Rahoitettavilla hankkeilla on toteutusaikaa 31.12.2020 saakka.

Hankittavien koneiden ja kalusteiden/laitteiden tulee olla sellaisia, joiden oletettu käyttöikä on 5 vuotta. Käyttötavarat tai käytetyt koneet ja laitteet eivät ole tukikelpoisia. Tuettavien investointien tulee olla hankkeen toteuttajan omistuksessa hankkeen päätyttyä eikä niitä saa myydä tai luovuttaa muiden omistukseen ennen kuin säädösten mukainen säilytysvelvollisuus päättyy.

Investointia eikä hankintapäätöstä saa tehdä ennen hakemuksen jättämistä.