Strategia

EMO on laatinut alueelleen Leader-strategian, jolla edistetään maaseudun elinkelpoisuuta ja viihtyvyyttä, lisätään asukkaiden osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä edistetään alueen yritystoimintaa.  Strategian tavoitteita toteutetaan alueen toimijoiden toteuttamilla Leader-hankkeilla.

Strategia koostuu neljästä teemasta:
1. Sosiaalinen pääoma ja osallistuvuus
2. Hyvä arki ja asuminen
3. Lapset ja nuoret osana yhteisöä
4. Yrittäjyydellä kestävää kasvua

Maa ja metsätalousministeriö hyväksyi EMOn laatiman strategian v. 2015 ja nimitti EMOn oman alueensa Leader-ryhmäksi. Strategian toteutukseen ministeriö myönsi 3,6 miljoona euroa julkista tukea.  Tämän lisäksi hankkeiden toteuttajien kautta strategiaan tulee myös yksityistä rahoitusta, arvilta 35 %.

EMOn laatimaan strategiaan pääset tutustumaan tästä