Tuen maksaminen

Yleishyödyllisten hanketukien maksuhakemukset

Maksuhakemuksia voi tehdä useamman hankkeen aikana. Maksuhakemukset toimitetaan sähköisesti Hyrrän kautta. Muistathan rakennushankkeissa, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % (30 %, jos hankkeen toteuttaja on saanut ennakkoa) kustannuksista. Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit:

• pääkirjan ote
• menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen
• maksutosite jokaisen laskun osalta (esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote)
• matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku, matkakorvausten perustana käytetään valtion matkustussääntöä
• mikäli hakemus sisältää käytettyjä koneita tai laitteita, selvitys niistä lomakkeella 2324L
• yli 2.000 euron hankintojen osalta on osoitettava paikallinen tavanomainen hintataso (esim. yksi tarjous) ja yli 10.000 euron hankintojen osalta esitettävä kolme tarjousta tai tarjouspyyntöä, mikäli tarjouksia ei kaikilta saatu
• viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava seurantatiedot –lomake
• rakennushankkeen osalta tarvitaan ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio palovakuutuksesta ja viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio loppukatselmuspöytäkirjasta
• mikäli hankkeen rahoitus sisältää vastikkeetonta työtä, on siitä esitettävä tuntikirjanpito omalla lomakkeellaan
• viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava hankkeen loppuraportti