Tukimuodot

Yhteisöille voidaan myöntää tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeisiin ja yleishyödyllisiin investointihankkeisiin. Samassa hankkeessa voi olla sekä kehittämistä että investointeja, mutta toimenpiteet on hakemuksessa eriteltävä omikseen. Näiden lisäksi tukea voidaan myöntää elinkeinojen kehittämishankkeisiin.

Yleishyödyllinen kehittämishanke
Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa voidaan edistää asukkaiden palveluja, paikallista kulttuuria tai parantaa kylän viihtyisyyttä esimerkiksi järjestämällä kulttuuri- tai liikuntatapahtumia.

Kehittämishanke voi olla myös nuorten projekti, ympäristöprojekti tai kansainvälinen yhteistyöhanke. Tärkeää on, että kehittämishankkeen tulokset hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita.

Tukea voi saada esim.:
• työntekijöiden palkkauskuluihin
• asiantuntijoiden palkkioihin
• ostopalveluihin
• matkakustannuksiin
• vuokriin
• toimistokuluihin

Tukitaso maksimissaan:
• 90 %
• 100 % : laajat alueiden väliset, toimintaryhmien väliset ja kansainväliset hankkeet sekä toteuttavuusselvitykset, joiden tarkoituksena on selvittää ja sovittaa yhteen yritystoiminnan yleisiä toimiala- ja tuotantosuuntakohtaisia toimintaedellytyksiä.

Yleishyödyllinen investointihanke
Yleishyödyllinen investointihanke lisää paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja palveluita. Tuella voidaan rakentaa, korjata tai laajentaa esimerkiksi kyläyhteisön yhteisiä rakennuksia tai hankkia yhteisiä koneita, laitteita tai käyttöoikeuksia yhteisiä tiloja tai alueita varten.

Yleishyödyllisestä investointihankkeesta voidaan rahoittaa esimerkiksi kylätalon rakentaminen tai kunnostus, luontopolun tai reitistön toteuttaminen, frisbeegolfrata tai näkötorni.

Tukea voi saada esim:
• rakentamisesta aiheutuneisiin palkka ja urakkakustannuksiin
• kone- ja laitehakintoihin
• rakennuskoneiden vuokrauskuluihin
• materiaalikustannuksiin

Tukitaso maksimissaan:
• 75 %
• 100 % , jos hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö (muun julkisen rahoituksen osuus 30 %)


Elinkeinojen kehittämishanke
Elinkeinojen kehittämishankkeella monipuolistetaan maaseudun elinkeinotoimintaa. Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi maaseudun mikroyritysten toimintaympäristö tai yritysten yhteistoiminta.


Esimerkiksi maaseutumatkailun edistämiseksi voidaan kehittää yhteisiä tuotteita tai markkinoida aluetta yhteisesti kansainvälisille markkinoille ja edistää samalla koko alueen yrittäjien liiketoimintaa. Hankkeen tarkoituksena ei ole hyödyttää yksittäistä yrittäjää vaan toimialaa. Yksittäisille yrittäjille tarkoitetut hankkeet rahoitetaan yritystuista.

Tukea voi saada esim.:
• työntekijöiden palkkauskuluihin
• asiantuntijoiden palkkioihin
• ostopalveluihin
• matkakustannuksiin
• vuokriin
• toimistokuluihin

Tukitaso maksimissaan:
• 90 %
• 100 % : laajat alueiden väliset, toimintaryhmien väliset ja kansainväliset hankkeet sekä toteuttavuusselvitykset, joiden tarkoituksena on selvittää ja sovittaa yhteen yritystoiminnan yleisiä toimiala- ja tuotantosuuntakohtaisia toimintaedellytyksiä.

Huom! Tukitaso riippuu myös kunkin Leader-ryhmän strategiassaan tekemistä painotuksista. Jokainen hakemus käsitellään erikseen ja myönnettävän tuen määrään vaikuttaa myös mm. hankkeen uutuusarvo, vaikuttavuus ja  sen vastaavuus Leader-ryhmän asettamiin kriteereihin.