Valintakriteerit

Rahoitettavien hankkeiden valintakriteerit

Pakolliset kriteerit

Jokaisen toimenpiteet on täytettävä kaikki neljä kriteeriä

 • toimenpide toteuttaa EMOn strategiaa
 • toimenpiteestä saatu hyöty kohdistuu toiminta-alueelle
 • hakijalla on realistiset mahdollisuudet hankkeen toteuttamiselle
 • investointi kehittää asukkaiden toimintamahdollisuuksia, toteuttajan toiminnan laatua, monipuolisuutta yms. toiminnan kehittymistä

 

Hanketukien kriteerit

Pakollisten kriteereiden lisäksi vähintään kaksi hanketukien kriteereistä tulee täyttyä

 • tarve on paikallinen
 • hankkeen toiminta on kaikille avointa
 • toimenpide edistää verkostoitumista
 • toimenpide on kestävän kehityksen mukaista
 • toimenpide luo työmahdollisuuksia
 • toimenpiteen jatkuvuus hankkeen jälkeen
 • toimenpide osallistaa nuoria
 • toimenpide parantaa ympäristön tilaa
 • toimenpide lisää alueen asuinviihtyvyyttä
 • toimenpide parantaa asukkaiden virkistysmahdollisuuksia
 • toimenpide edistää aluekehitystä

Mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia on jätetty enemmän kuin teemahankkeessa on tukea myönnettävänä hallitus päättää mitkä toimenpiteet rahoitetaan ja onko tarvetta tarkistaa toimenpiteiden kustannusarvioita tai toimenpiteille myönnettävää tukiprosenttia. Mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia tulee enemmän kuin haettaviin investointeihin on käytettävissä rahoitusta, valinnassa painotetaan pienempiä hankkeita ja tulosiltaan vaikuttavimpia hankkeita.