Yhdistys

EMO - rahoitusta, neuvontaa ja toimintaa paikkakunnan parhaaksi

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry on Leader-ryhmä eli rekisteröity yhdistys, jossa paikalliset asukkaat ja paikallisten yritysten, yhdistysten sekä julkisen tahon edustajat päättävät alueen yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta Leader-rahoituksella. Leader-rahoitus muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta ja se tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. EMO toimii Espoon, Hausjärven, Hyvinkään, Lopen, Nurmijärven, Riihimäen, Tuusulan ja Vantaan kunnissa ja sen toimisto sijaitsee Riihimäellä. EMO neuvoo ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi sekä kannustaa alueen asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään. Ryhmän toimintaan voi osallistua kuka tahansa.

EMO perustettiin vuonna 2007 silloisten Leader-ryhmien YliSet ry:n ja KEHU ry:n toimialueiden yhdistyessä. EMOlle myönnetty julkinen rahoitus ohjelmakaudelle 2007-2013 oli 4,3 miljoonaa euroa ja ohjelmakaudelle 2014-2020 myönnetty julkinen rahoitus on 3,6 miljoonaa euroa. EMO on laatinut alueelleen Leader-strategian, jolla edistetään maaseudun elinkelpoisuuta ja viihtyvyyttä, lisätään asukkaiden osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä edistetään alueen yritystoimintaa.  Strategian tavoitteita toteutetaan alueen toimijoiden toteuttamilla Leader-hankkeilla.

EMOn hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet. EMOn hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 10 varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kolmasosa hallituksen jäsenistä on paikallisten yritysten tai yhdistysten edustajia, kolmasosa julkisen tahon edustajia ja kolmasosa näistä riippumattomia paikallisia asukkaita. Palkattuna henkilökuntana EMOssa työskentelee toiminnanjohtaja, kansainvälisistä asioista vastaava ohjelmapäällikkö ja talouspäällikkö. Henkilökunnan tehtävänä on työstää EMOlle toimitetut hankeideat päätöskuntoon ja neuvoa hakijoita myös maksatusvaiheessa. Yhdistyksen säännöissä kerrotaan toiminnan järjestämisestä tarkemmin.

EMOn yhteistyökumppaneita ovat alueen kunnat, muut Leader-ryhmät, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset sekä alueelliset yrityspalveluyksiköt YritysVomala Oy, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy KEUKE, YritysVantaa, uusyrityskeskukset, alueella toimivat oppilaitokset, Hämeen ja Uudenmaan maakuntaliitot, valtakunnallista kylätoimintaa koordinoiva Suomen Kylätoiminta ry sekä maakunnalliset kylien yhteenliittymät Hämeen Kylät ry ja Uudenmaan Kylät ry. Alueella toimivat paikalliset yhdistykset, yhteisöt ja mikroyritykset ovat myös EMOn tärkeimpiä yhteistyökumppaneita.