Yhdistysten pienet investoinnit

Yhdistysten pienet investoinnit on teemahanke, jolla rahoitetaan erillisellä haulla haettavia tietyn teeman mukaisia hankkeita, ns. alahankkeita, jotka ovat rahalliselta kooltaan pieniä. Teemahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa tuen myöntäminen sellaisillekin hankkeille, joita pienestä koostaan johtuen ei ole mahdollista rahoittaa erillisinä, omina Leader-hankkeinaan. Teemahankkeella tavoitellaan myös uusia hanketoimijoita, jotka saavat teemahankkeeseen osallistumalla kokemusta ja osaamista hanketoiminnasta. Tästä syystä johtuen teemahankkeen hallinnointi on hieman kevennettyä, Leader-ryhmän toimiessa päähankkeen hallinnoijana.

EMOn teemahankkeessa rahoitetaan yhdistysten toimintaa kehittäviä ja maaseudun asukkaille suuntautuvia pieniä investointihankkeita. Investoinnit voivat sisältää kone- ja laitehankintoja, pienimuotoista rakentamista ja yhteisten tilojen remontointeja. Hankkeiden toteuttajina voivat toimia mm. kyläyhdistykset, urheiluseurat, nuorisoseurat, harrastusyhdistykset, kotiseutuseurat, kulttuuriyhdistukset jne. 

EMO teemahankkeen haku on 1.9.-15.10.2017. Hankkeet tulee toteuttaa 31.12.2018 mennessä. Investointia eikä hankintapäätöstä saa tehdä ennen hakemuksen jättämistä.

Teemahankeiden haku tapahtuu erillisellä hakemuskaavakkeella tarvittavainen liitteineen. Hakemus jätetään EMOlle.

Tarkemmat hakuohjeet täältä

Hakemuskaavake täältä

Hakemuskaavakkeen täyttöohje täältä