Strategia

EMO on laatinut alueelleen Leader-strategian Kotiseuturakkautta ja kestävää kumppanuutta, jolla edistetään maaseudun elinkelpoisuuta ja viihtyvyyttä, lisätään asukkaiden osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä edistetään alueen yritystoimintaa.  Strategian tavoitteita toteutetaan alueen toimijoiden toteuttamilla Leader-hankkeilla.

Strategia koostuu viidestä teemasta:
1. Hyvä arki ja asuminen

2. Ihmiset yhteisön rakentajina

3. Älykkäät ratkaisut ja uudet toimintatavat

4. Kestävä elämäntapa

5. Yrittäjyydellä kestävämpää kasvua

Maa ja metsätalousministeriö hyväksyi EMOn laatiman strategian ja nimitti EMOn oman alueensa Leader-ryhmäksi rahoituskaudelle 2023-27. Strategian toteutukseen ministeriö myönsi 2,67 miljoona euroa julkista tukea.  Tämän lisäksi hankkeiden toteuttajien kautta strategiaan tulee myös yksityistä rahoitusta, arviolta n. 35 %.