Ohjeet

Yritystukien haut ovat käynnissä ja hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hakemusten käsittelyssä noudatetaan valintajaksoja.  

Tuen edellytykset

Leader-ohjelman kautta myönnettävä yritystuki on tarkoitettu maaseutualeella aloittavien tai toimivien yritysten toiminnan kehittämiseen, laajentamiseen ja investointeihin.  Tuettavan toimenpiteen tulee käynnistää, lisätä tai laajentaa yrityksen toimintaa, liikevaihtoa tai toimintaedellytyksiä. Päätoimisten yritysten lisäksi tukea voidaan myöntää erityistapauksissa myös yritystoiminnan käynnistämiseen ja kokeilemiseen sekä osa-aikaisen yrittäjyyteen

EMOn kautta Leader-yritystukea voivat hakea Espoon, Hausjärven, Hyvinkään, Järvenpään, Lopen, Nurmijärven, Riihimäen, Tuusulan ja Vantaan maaseutualeilla toimivat yritykset.   Tukea voidaan hakea myös ELY-keskuksesta, riippuen yrityksen koosta, toimenpiteiden kustannuksista ja yrityksen sijainnista. Rahoitustaho kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä.

Yritystuella rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty.

Hakemuksen käsitteleminen edellytyksenä on sähköisen hakemuksen lisäksi mm. seuraavien liitteiden toimittaminen hakemuksen yhteydessä

 • liiketoimintasuunnitelma
 • riittävät talouslaskelmat ja tilinpäätöstiedot
 • investointia haettaessa investointisuunnitelma
 • rakennushankkeissa riittävän tarkka kustannusarvio, tarvittavat piirustukset ja viranomaisluvat
 • tarjoukset hankittavista koneista laitteista, materiaaleista, urakoista, ostopalveluista yms. Yli 3000 euron hankinnoissa vertailtavissa olevat kirjalliset tarjoukset
 • kehittämishankkeissa toimenpidesuunnitelma

Hakemukset Hyrrään

Hakemukset tarvittavine liitteeineen jätetään sähköisesti HYRRÄ-palvelussa, liitteet suositellaan jätettäväksi pdf-tiedostomuodossa. Maaseutuohjelman valtakunnallinen HYRRÄ toimii kaikkien hanke- ja yritystukien asiointikanavana koko hankkeen elinkaaren ajan.

HYRRÄn käyttöön liittyviä ohjeita ja oppaita on nähtävillä Ruokaviraston sivuilla

Hyrrän käyttöön tarvitaan Suomi.fi-valtuutus

Yritystuen edellytyksiä

Yritysten tulee toimia maaseutualeella, EspoossaHyvinkäälläJärvenpäässäTuusulassa ja Vantaalla kaupunkialueet on rajattu tuen ulkopuolelle. Jos yrityksen kotipaikka on kaupunkialueella, mutta tuki kohdistuu maaseutualueella olevaan toimipisteeseen, tuki saattaa olla mahdollinen. Näissä tapauksissa sekä silloin, jos yrityksesi tai sen toimipaikka sijaitsee tukialueen rajalla, asia kannattaa varmistaa ottamalla yhteyttä EMOon.

Yritystuki ei saa aiheuttaa kilpailun vääristymistä.

Yritystuki on suunnattu mikroyrityksille.

Tuettavan toimenpiteen tulee olla yrityksen toimintaa laajentava, liikevaihtoa kasvattava tai uuden teknologian käyttöönottoa sisältävä. Investointituissa investoinnin maksimikoko on 100 000 euroa.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa EMOn kehittämisstrategiaan sekä täyttää EMOn valintakriteerit.

Yritystuki on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritystuen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus. Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, se vaikuttaa Leader-rahoituksen myöntämisedellytyksiin tai määrään.

Kuka voi hakea Leader-yritystukea?

 • Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 10 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille yritysmuodosta riippumatta, poikkeuksena yritystoiminnan käynnistämiseen ja kokeilemiseen tarkoitetut tukimuodot sekä osa-aikainen yrittäjyys
 • Yrityksen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. €, ei koske aloittavia yrityksiä tai yritystoimintaan kokeilevia
 • Yritys sijaitsee tukikelpoisella alueella, kaupunkialuerajaukset EspoossaHyvinkäälläJärvenpäässäTuusulassa ja Vantaalla
 • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • Yrityksellä on kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito
 • Tuettava toiminta antaa pääasiallisen toimeentulon ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle, osa-aikaisilla ja yritystoimintaa kokeilevilla työllistymisehto on lievempi
 • Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias, yläikärajaa ei ole
 • Määräysvalta yrityksessä tukikelpoisilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään