Tuen maksaminen

HUOM Alla olevat ohjeet koskevat vielä käynnissä olevia ohjelmakauden 2014-2020 sekä Siirtymäkauden 2021-2022 hankkeita. Nyt käynnistymässä olevan rahoituskauden ohjeet päivitetään myöhemmin.

Yritystukien maksuhakemukset

Maksuhakemuksia voi tehdä useamman hankkeen aikana. Maksuhakemukset toimitetaan sähköisesti Hyrrän kautta. Muistathan rakennushankkeissa, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % kustannuksista. Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit:

  • kirjanpitäjän allekirjoittama pääkirjan ote
  • menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen
  • maksutosite jokaisen laskun osalta (esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote)
  • matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku
  • käynnistystuen osalta kopio työsopimuksesta ja palkkaerittelyistä
  • mikäli hakemus sisältää käytettyjä koneita tai laitteita, selvitys niistä lomakkeella 2324L
  • yli 2.000 euron hankintojen osalta on osoitettava paikallinen tavanomainen hintataso (esim. yksi tarjous) ja yli 10.000 euron hankintojen osalta esitettävä kolme tarjousta tai tarjouspyyntöä, mikäli tarjouksia ei kaikilta saatu
  • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava seurantatietolomake
  • rakennushankkeen osalta tarvitaan ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio palovakuutuksesta ja viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio loppukatselmuspöytäkirjasta