Kartat

YHTEISÖJEN KARTTARAJAUKSET

Aluerajaukset
EMO toimii Espoon, Hausjärven, Hyvinkään, Järvenpään, Lopen, Nurmijärven, Riihimäen, Tuusulan ja Vantaan kunnissa. Leader-rahoitus on tarkoitettu maaseudun kehittämiseen, minkä vuoksi kaupunkien keskusta-alueita on rajattu tuen ulkopuolelle.  Keskusta-alueiden määrittelyssä on käytetty pohjana Suomen Ympäristökeskuksen aluetypologialuokitusta.

EMOn toiminta-alueesta Hausjärvi, Loppi, Nurmijärvi ja Riihimäki ovat kokonaan maaseutualuetta ja näin ollen kokonaisuudessaan tukikelpoista aluetta. Espoossa, Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Tuusulassa ja Vantaalla keskusta-alueet on rajattu Leader-hanketukien ulkopuolelle. Rajaukset näet oheisista kartoista, rajausviivan sisäpuoliset alueet ovat keskusta-aluetta, jolle tukea ei myönnetä. Leader-tukea ei voida myöntää näille keskusta-alueille. Hankeen hakijan kotipaikka voi kuitenkin olla kaupunkialueeksi rajatulla alueella, jos tuettava toiminta kohdistuu maaseutualueelle.

Espoon kaupunkialuerajaus
Hyvinkään kaupunkialuerajaus
Järvenpään kaupunkialuerajaus
Tuusulan kaupunkialuerajaus
Vantaan kaupunkialuerajaus