Kriteerit

YLEISHYÖDYLLISTEN HANKKEIDEN KRITEERIT

Kriteerien käytön periaatteet

Jokaisesta hankehakemuksesta arvioidaan kuinka hyvin ne täyttävät EMOn valintakriteerit. Kriteereillä arvioidaan kuinka hyvin hanke täyttää EMOn stratgian tavoitteet, Leader-hankkeille asetetut vaatimukset, mitkä ovat sen tulokset ja vaikuttavuus jne.

EMOn valintakriteerit muodostuvat kahdesta eri tyypistä:
1.    Hyväksyttävyyskriteereistä
2.    Hankekohtaisista kriteereistä

Jokaisesta tukihakemuksesta arvioidaan pakolliset hyväksyttävyyskriteerit. Hankkeen tulee täyttää kaikki hyväksyttävyyskriteerit.  Jos ne täyttyvät, arvioidaan hanketyypin mukaisesti joko yleishyödyllisen hankkeen tai yritystuen valintakriteerit. Hallitus arvio miten hyvin hanke tukee strategian painopisteiden toteutumista (pisteytys: 0-5 pistettä/painopiste). Kullekin hankkeelle huomioidaan vain yhden, korkeimman pistemäärän saaneen, painopisteen pisteet. Lisäpisteitä voi saada jos hanke tukee useamman painopisteen tai erityiskriteerien toteutumista. Hankkeet asetetaan valintajaksoittain pisteiden mukaisesti tärkeysjärjestykseen. Mitä enemmän hanke saa pisteitä, sitä todennäköisemmin se saa myös rahoitusta.

Leader-EMOn hallitus voi rahoituskauden aikana määritellä omia rahoituslinjauksia, jättää osan tukivälineistä pois käytöstä tai toteuttaa teemakohtaisia hankehakuja. Rahoituslinjauksia on määritelty myös Leader-EMOn ja Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa  solmituissa yhteistyösopimuksessa.